Control4Energy

Standardizované řešení pro řízení přebytků FVE v rezidenčních a komerčních budovách a prioritizace spotřeby

C4E001_F02_400

 • Typový produkt, umožňující uživatelům efektivně a automatizovaně nakládat s energií vyrobenou domácí nebo komerční fotovoltaickou elektrárnou, nainstalovanou v objektu uživatele.
 • Instalace prostřednictvím běžných elektromontážních firem - pouze dojde k namontování řídicí jednotky a napájecího zdroje do domovního rozváděče a připojení zátěží (elektrických spotřebičů, které chceme ovládat – typicky bojler, el. topení, tepelné čerpadlo, ...) ke svorkám dle připojeného montážního návodu.
 • Uživatelské nastavení servisní obrazovky – pojmenování okruhů a doporučeného pořadí spínání a odpínání zátěží (spotřebičů) a pojmenování zátěží a prioritizace (pořadí spínání a odepínání).
 • Automatický provoz – Control4Energy zajišťuje spotřebování maxima vyrobené energie z FVE v objektu, v němž je nainstalováno, a to tím způsobem, že podle uživatelem nadefinovaného pořadí spínání a odepínání zátěží tyto zátěže spíná a odepíná, resp. moduluje tuto zátěž. Uživatel si nastaví nejen pořadí dle svých osobních priorit komfortu nebo ekonomiky, ale i limity, při jejichž dosažení se zátěže sepnou či odepnou.
 • Zamezení přetoků energie vyrobené FVE do sítě, max. vyrobené energie je spotřebováno přímo v objektu. Grafy a monitoring – koncovému uživateli jsou k dispozici grafy vyrobené energie.
 • Přímá komunikace se střídači

Technické údaje

Jednofázové střídače:

 • Xantrex - hybridní
 • Victron – hybridní

Třífázové střídače:

 • GoodWe – hybridní
 • Solax – hybridní
 • Huawei - AC
 • Growatt - hybridní

(další značky střídačů a zařízení je možné zaintegrovat v případě zájmu podloženém objednávkou většího množství kusů)

Základní moduly Control4Energy Optimum C4E001 jsou zákaznickou naprogramovanou variantou modulu CP-2091 českého výrobce Teco a.s., určenou pro řízení a prioritizaci přebytků energie FVE.

Základní moduly jsou vybaveny:

 • 8x víceúčelovými vstupy, z nichž každý je využitelný buď jako analogový vstup nebo jako binární bezpotenc. kontakt,
 • 2x víceúčelovými výstupy binárními (24V DC) /analogovými výstupy (0-10V)
 • jedním binárním vstupem 230 V AC,
 • 3x binárními výstupy 24 V 0,5 A s volitelnou funkcí PWM
 • 3x samostatnými reléovými výstupy 230 V AC/5A .
 • 3x samostatnými reléovými výstupy 230 V A C/16A

Dále jsou k dispozici rozhraní:

 • 2x Ethernet,
 • 1x master instalační sběrnice CIB pro připojení externích periferií

Vizualizace

Hlavní přehledová obrazovka c4e01

Konfigurace zařízení c4e02

Nastavení spínání zátěží c4e03